Аналіз динамічних моделей руху мостового крана при горизонтальному переміщенні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Ловейкін, В.
Ромасевич, Ю.
Крушельницький, В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У роботі проведений аналіз динамічних моделей руху мостового крана з урахуванням механічної характеристики приводного двигуна механізму горизонтального переміщення. Поставлене завдання вирішене за допомогою чисельного інтегрування диференціальних рівнянь руху мостового крана. Результати роботи проілюстровані графіками, що характеризують перехідний процес розгону балки мостового крана.
Опис
Ключові слова
мостовий кран, динамічні навантаження, динамічна модель, математична модель, приведена маса, балка крана, мостовой кран, динамические нагрузки, динамическая модель, математическая модель, приведенная масса, балка крана, bridge crane, dynamic loads, dynamic model, mathematical model, the reduced mass, beam crane
Бібліографічний опис
Ловейкін В. Аналіз динамічних моделей руху мостового крана при горизонтальному переміщенні / В. Ловейкін, Ю. Ромасевич, В. Крушельницький // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 85. – С. 5 - 13. – Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання