Застосування методу граничних інтегральних рівнянь для розв’язання динамічних задач термопружності

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Метод граничних інтегральних рівнянь застосовується для розв’язання в аналітичній формі зв’язаної задачі термопружності про поширення сферичних хвиль. Знайдені замкнені вирази повністю збігаються з розв’язками, отриманими традиційним способом.
Опис
Ключові слова
фундаментальний розв’язок, термопружне середовище, сферичні хвилі, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Ворона Ю. В. Застосування методу граничних інтегральних рівнянь для розв’язання динамічних задач термопружності / Ю. В. Ворона, І. Д. Кара // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2015. – Вип. 96. – С. 74-87. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання