Застосування методу граничних інтегральних рівнянь для розв’язання динамічних задач термопружності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Ворона, Ю. В.
Кара, І. Д.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Метод граничних інтегральних рівнянь застосовується для розв’язання в аналітичній формі зв’язаної задачі термопружності про поширення сферичних хвиль. Знайдені замкнені вирази повністю збігаються з розв’язками, отриманими традиційним способом.
Опис
Ключові слова
фундаментальний розв’язок, термопружне середовище, сферичні хвилі, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Ворона Ю. В. Застосування методу граничних інтегральних рівнянь для розв’язання динамічних задач термопружності / Ю. В. Ворона, І. Д. Кара // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2015. – Вип. 96. – С. 74-87. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання