Стійкість чотирьохпелюсткового гепара

Ескіз

Дата

2006

Автори

Гоцуляк, Є. О.
Пасічник, Р. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У будівництві в якості жорстких просторових покриттів промислових та громадських будівель поряд з круглими і прямокутними в плані випуклими оболонками, що мають додатну гаусову кривину використовуються також гіперболічні параболоїди, увігнуто-випукла поверхня яких має від’ємну гаусову кривину. Удосконалення конструктивних елементів покриття в промислових спорудах шляхом заміни лінійних конструкцій покриття просторовою системою-оболонкою дозволяє знизити витрату бетону і металу на одиницю площі споруди і зменшити вартість покриття. Крім цього, в багатьох випадках будівництва споруд громадського призначення великих прольотів оболонка являється єдино можливою конструкцією покриття.

Опис

Ключові слова

чотирьохпелюстковий гіпар, стійкість чотирьохпелюсткового гіпара

Бібліографічний опис

Гоцуляк Є. О. Стійкість чотирьохпелюсткового гепара / Є. О. Гоцуляк, Р. В. Пасічник // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 78. - С. 33-45. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset