Основи теорії механізмів і машин : метод. вказів. до виконання розрахунково-графічної роботи

Ескіз

Дата

2023

Автори

Почка, Костянтин Іванович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Компринт

Анотація

Подано завдання та загальні вимоги до виконання розрахунково-графічної роботи; до кожного розділу наведено загальні положення, теоретичні відомості та детальний приклад виконання розрахунково-графічної роботи. Призначено для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

теорія механізмів, теорія машин, кафедра професійної освіти

Бібліографічний опис

Основи теорії механізмів і машин : метод. вказів. до виконання розрахунково-графічної роботи : для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : К. І. Почка.. - Київ : Компринт, 2023. - 60 с.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset