Дослідження енергії системи «БАРАБАН-СУМІШ» в робочому режимі перемішування з урахуванням форми барабана

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведено результати дослідження енергетичної складової процесу взаємодії барабана гравітаційного бетонозмішувача з оброблюваним середовищем з урахуванням форми барабана в робочому режимі перемішування. Запропонований коефіцієнт, який дозволяє оцінити ефективність конструктивного виконання барабана на етапі його проектування.
Опис
Ключові слова
гравітаційний бетонозмішувач, енергія перемішування, коефіцієнт форми барабана, кафедра машин і обладнання технологічних процесів
Бібліографічний опис
Назаренко І. І. Дослідження енергії системи «БАРАБАН-СУМІШ» в робочому режимі перемішування з урахуванням форми барабана / І. І. Назаренко, М. О. Клименко // Теорія і практика будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 13. - С. 15 - 19. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання