Дослідження енергії системи «БАРАБАН-СУМІШ» в робочому режимі перемішування з урахуванням форми барабана

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Назаренко, Іван Іванович
Клименко, Микола Олексанбрович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведено результати дослідження енергетичної складової процесу взаємодії барабана гравітаційного бетонозмішувача з оброблюваним середовищем з урахуванням форми барабана в робочому режимі перемішування. Запропонований коефіцієнт, який дозволяє оцінити ефективність конструктивного виконання барабана на етапі його проектування.
Опис
Ключові слова
гравітаційний бетонозмішувач, енергія перемішування, коефіцієнт форми барабана, кафедра машин і обладнання технологічних процесів
Бібліографічний опис
Назаренко І. І. Дослідження енергії системи «БАРАБАН-СУМІШ» в робочому режимі перемішування з урахуванням форми барабана / І. І. Назаренко, М. О. Клименко // Теорія і практика будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 13. - С. 15 - 19. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання