Пропозиції щодо реформування організаційної діяльності містобудівної мережі закладів первинної медичної допомоги

Ескіз

Дата

2019

Автори

Булах, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглянуті особливості архітектурно-містобудівної організації системи охорони здоров'я України, зокрема мережі лікувальнопрофілактичних закладів первинної медичної допомоги. Проаналізовано недоліки традиційного (поліклінічного) медичного обслуговування населення. На основі врахування провідних світових тенденцій та прогресивного досвіду країн з найвищим показником забезпеченості медичним обслуговуванням та охопленням населення у сфері охорони здоров'я, запропоновано шляхи удосконалення організації містобудівної мережі закладів первинної медичної допомоги для сучасних умов та можливостей України.

Опис

Ключові слова

амбулаторія, містобудівна мережа лікувальнопрофілактичних закладів, первинна медична допомога, динаміка містобудівного розвитку, амбулатория, градостроительная сеть лечебно-профилактических учреждений, первичная медицинская помощь, динамика градостроительного развития, ambulatory, urban planning network of medical institutions, primary medical care, dynamics of urban developmen, кафедра дизайну архітектурного середовища

Бібліографічний опис

Булах І. В. Пропозиції щодо реформування організаційної діяльності містобудівної мережі закладів первинної медичної допомоги / І. В. Булах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 54. - С. 160 - 169. - Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced