Актуальні задачі архітектурно - будівельної екології

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Іванова, Л. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проблема створення і підтримки екологічного середовища сучасної людини є досить актуальною в наш час. У світлі глобального завдання побудови екологічно сприятливого навколишнього середовища перед фахівцями - архітекторами та будівельниками, стоять два найважливіші завдання: створити високу якість життя і одночасно забезпечити екологічність міст, знизити надходження забруднень у середовище і досягти екологічної рівноваги між містами і природою. Практичне застосування аспектів архітектурно - будівельної екології вимагає вивчення, аналізу, систематизації, розвитку і взаємодії ряду напрямків.
Опис
Ключові слова
Кафедра інформаційних технологій в архітектурі, якість життя, навколишнє середовище, екологічність міст, архітектурно-будівельна екологія
Бібліографічний опис
Іванова Л. С. Актуальні задачі архітектурно - будівельної екології / Л. С. Іванова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 35. - С. 362-366. - Бібліогр : 7 назв.
Зібрання