Основні чинники формування архітектурно-планувальної організації багаторівневих громадських просторів в історичних центрах крупніших міст України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Колмаков, Є. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
визначено основні чинники архітектурно-планувальної організації багаторівневих громадських просторів в історичних центрах крупніших міст України, розкрито їх сутність, прийоми та засоби реалізації на підставі їх комплексної аналітичної оцінки
Опис
Ключові слова
архітектурно-планувальна організація, багаторівневий громадський простір (БГП), крупніші міста, історичні центри, архитектурно-планировочная организация, многоуровневое общественное пространство (БГП), крупнейшие города, исторические центры, architectural and planning organization, multi-level public space (MPS), the largest cities, historical centers, кафедра містобудування
Бібліографічний опис
Колмаков Є. О. Основні чинники формування архітектурно-планувальної організації багаторівневих громадських просторів в історичних центрах крупніших міст України / Є. О. Колмаков / Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ. : КНУБА, 2017. - Вип. 49. - С. 321-325. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання