Влияние природно-ландшафтных характеристик на формирование объемно-пространственной структуры города

Ескіз

Дата

2010

Автори

Пестрикова, А. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглядається роль природно-ландшафтних характеристик як одного з основних чинників, що роблять вплив на формування об'ємнопросторової композиції міст. Запропонований методологічний підхід до обґрунтування містобудівного потенціалу території.

Опис

Ключові слова

природно-ландшафтні характеристики, рельєф

Бібліографічний опис

Пестрикова А. Г. Влияние природно-ландшафтных характеристик на формирование объемно-пространственной структуры города / А. Г. Пестрикова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук. - техн. зб. / Київ нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 25. - С. 216 - 222. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced