Влияние природно-ландшафтных характеристик на формирование объемно-пространственной структуры города

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Автори
Пестрикова, А. Г.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглядається роль природно-ландшафтних характеристик як одного з основних чинників, що роблять вплив на формування об'ємнопросторової композиції міст. Запропонований методологічний підхід до обґрунтування містобудівного потенціалу території.
Опис
Ключові слова
природно-ландшафтні характеристики, рельєф
Бібліографічний опис
Пестрикова А. Г. Влияние природно-ландшафтных характеристик на формирование объемно-пространственной структуры города / А. Г. Пестрикова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук. - техн. зб. / Київ нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 25. - С. 216 - 222. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання