Методичні рекомендації до проходження педагогічної практики

Ескіз

Дата

2024

Автори

Гоцалюк, Алла Анатоліївна
Чорноморденко, Іван Васильович
Таран, Галина Павлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять загальні вимоги до змісту, організації та керівництва практичної підготовки; вимоги до оформлення звіту та підготовки до захисту; критерії оцінювання знань під час захисту звіту здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 033 «Філософія». Призначені для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія».

Опис

Ключові слова

кафедра філософії

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації до проходження педагогічної практики для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : А. А. Гоцалюк, І. В. Чорноморденко, Г. П. Таран. – Київ : КНУБА, 2024. – 16 с. - Бібліогр. : с. 14-15.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced