Особливості обчислення коефіцієнтів інтенсивності напружень при динамічному навантаженні

Ескіз

Дата

2008

Автори

Баженов, В. А.
Вабіщевич, М. О.
Гуляр, О. І.
Солодей, І. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Ефективність розв’язання задач механіки руйнування значною мірою залежить від методик обчислення коефіцієнтів інтенсивності напружень (КІН). На сьогоднішній день широко застосовуються як прямі, так і енергетичні методи

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, коефіцієнт інтенсивності напружень ( КІН ), динамічний коефіціент інтенсивності напружень ( ДКІН )

Бібліографічний опис

Особливості обчислення коефіцієнтів інтенсивності напружень при динамічному навантаженні / В. А. Баженов, М. О. Вабіщевич, О. І. Гуляр, І. І. Солодей // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 82. - С. 39 - 47. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced