Будівлі, в яких ми живемо

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається питання формування житлових будинків (садиб) для представників творчих професій: митців, архітекторів, акторів, письменників. Наведені рекомендації стосовно оптимального функціонального складу, функціонально-планувальної організації житла із застосуванням ряду принципів, виявлено особливості архітектурно-планувальної організації та загальних композиційних рішень.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, садиба, апартаменти, функціональний склад, планувальна організація, композиційне рішення, житловий будинок
Бібліографічний опис
Жовква О. І. Будівлі, в яких ми живемо / О. І. Жовква // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 50. - С. 359-363. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання