Зв’язки архітектурних форм з характеристиками пластичної структури ділянки

Ескіз

Дата

2009

Автори

Ксенофонтова, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Як показує аналіз приведених прикладів, сприйняття рельєфу і зеленого масиву як цілісної природної скульптури дозволяє знайти необхідну з нею взаємодію і підпорядкувати їй композицію архітектурної форми. Розглянуті в статті зв’язки також є зв’язками властивостей та пластичних характеристик архітектурної форми ландшафту. Всі названі структури ("покриваючі", "внедряючися", "зростаючі", "примикаючі" і "заповнюючі") не претендують на те, щоб бути до кінця закінченою організацією мас. Відірвані від свого скульптурного контексту, вони стануть неврегульованим або слабо впорядкованим з’єднанням окремих елементів.

Опис

Ключові слова

форми архітектурні, рельєф складний, проектування житлових будинків, структури терасні

Бібліографічний опис

Ксенофонтова І. В. Зв’язки архітектурних форм з характеристиками пластичної структури ділянки / І. В. Ксенофонтова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 21. -С. 277-280. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset