Вип. 21

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/261

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 47
 • Документ
  Структура наукового простору проблеми енергоефективного архітектурного середовища
  (КНУБА, 2009) Кащенко, Т. О.
  Розглядається процес формування наукової бази дослідження проблеми енергоефективності архітектурного середовища на основі міждисциплінарного підходу.
 • Документ
  Історичний розвиток формування інтер’єру з урахуванням синтезу мистецтв
  (КНУБА, 2009) Чернявський, В. Г.
  Взаємодія мистецтв як явище носить конкретно історичний характер і по-різному проявляло себе на різних етапах суспільного і культурного розвитку. Науково-дослідні та проектні розробки КиївЗНДІЕП - дозволяють виявити одним з сучасних напрямків використання виробів та творів мистецтва при формуванні інтер’єрів - сучасне декоративне мистецтво України.
 • Документ
  Особливості кооперованого використання шкільних спортивних споруд
  (КНУБА, 2009) Палка, Д. С.
  В статті розглянуто особливості формування кооперованих шкільних спортивних комплексів, що поєднують в собі приміщення шкільних спортивних споруд і фізкультурно-оздоровчих комплексів загального користування. Ключові слова: шкільні спортивні споруди, кооперування, фізкультурна діяльність.
 • Документ
  Про вплив соціально-демографічної структури і купівельної спроможності міського населення України на номенклатуру і планування сучасного житла
  (КНУБА, 2009) Бачинська, Л. Г.; Стогній, А.
  У статті розглянуті особливості сучасної міської соціальної демографії на прикладі м. Києва, зайнятості городян у різних професійних галузях та їх купівельна спроможність, яка відбивається на попиті комерційного житла. Встановлений вплив перерахованих аспектів на архітектуру сучасного житла, надані рекомендації і пропозиції щодо вирішення проблеми, що виникла.
 • Документ
  Зв’язки архітектурних форм з характеристиками пластичної структури ділянки
  (КНУБА, 2009) Ксенофонтова, І. В.
  Як показує аналіз приведених прикладів, сприйняття рельєфу і зеленого масиву як цілісної природної скульптури дозволяє знайти необхідну з нею взаємодію і підпорядкувати їй композицію архітектурної форми. Розглянуті в статті зв’язки також є зв’язками властивостей та пластичних характеристик архітектурної форми ландшафту. Всі названі структури ("покриваючі", "внедряючися", "зростаючі", "примикаючі" і "заповнюючі") не претендують на те, щоб бути до кінця закінченою організацією мас. Відірвані від свого скульптурного контексту, вони стануть неврегульованим або слабо впорядкованим з’єднанням окремих елементів.
 • Документ
  Апартаменты - как новый тип временного жилья
  (КНУБА, 2009) Рогожникова, Е. Е.
  Стаття присвячена одному з нових типів тимчасового житла. Розглядаються типи апартаментів у залежності від їх призначення: курортні, для проведення вихідних та святкових днів, тимчасове квартирне житло, бізнес-житло. Висвітлені особливості типів апартаментів, що розглядаються.
 • Документ
  Основні принципи формування мобільних об’єктів експрес-обслуговування
  (КНУБА, 2009) Рябець, Ю. С.
  Розглянуті основні принципи та методи об’ємно-просторової організації об’єктів експрес-обслуговування.
 • Документ
  Розвиток готельного комплексу в умовах історичної забудови Одеси
  (КНУБА, 2009) Мержієвська, Н. Ю.
  В статті розглянуті проблеми збереження і можливості використання історичної забудови в умовах сучасного розвитку туризму міста на прикладі Одеси. Методи пристосування на базі єдиної концепції розвитку туризму в Україні сьогодні доцільні та можуть відновити та зберегти деякі пам’ятки архітектурної спадщини.
 • Документ
  Нормативні аспекти проектування закладів санаторно-курортної реабілітації дітей-інвалідів в Україні
  (КНУБА, 2009) Побединська, А. М.
  Сучасне вирішення проблем дітей-інвалідів направлене на їх адаптацію і активну участь у житті суспільства. Санаторно-курортна реабілітація є одним з найважливіших етапів системи реабілітації інвалідів. В Україні існує досить потужна база санаторно-курортних установ, але вони потребують реформування, модернізації. Тому, є актуальним питання проектування санаторіїв для дітей-інвалідів в залежності від нозологій та розроблення відповідної нормативно-методичної бази.
 • Документ
  Архитектура санаторного комплекса в Паймио с точки зрения эргономических удобств для физически ослабленного человека
  (КНУБА, 2009) Шолух, Н. В.; Ходырева, Я. И.; Мироненко, В. П.
  У даній статті розглядається одна з праць фінського архітектора Алвара Аалто - туберкульозний санаторій у Пайміо. Даний об’єкт розглядається з ергономічних, антропометричних та архітектурно-технічних точок зору. Досліджуються архітектурно-художні та технічні прийоми і засоби, що використані майстром для створення комфортного реабілітаційного середовища. У статті акцентується увага на існуючих значних відмінностях у формуванні середовища даного закладу порівняно із вітчизняними прийомами проектування, що склалися у даній галузі. На основі санаторію у Пайміо дається ряд рекомендацій щодо оптимізації предметно-просторового середовища лікувально-оздоровчих закладів. Особлива увага приділяється формуванню комфортного візуального оточення, а також створенню спеціальних фізіко-гігієнічних режимів у зонах основного перебування пацієнтів. На основі виконання досліджень робиться висновок про важливість подальшого поглибленого вивчення досвіду Алвара Аалто, а також інших майстрів ХХ сторіччя у даній соціально важливій сфері. Ключові слова: санаторій у Пайміо, фізично ослаблені люди, антропометричні особливості, фізико-гігієнічні режими, предметно-просторове середовище, ергономічні зручності, спеціальні технічні прийоми і засоби, психологічно комфортне середовище, система опалення палатної зони.