Розв’язувальні співвідношення напіваналітичного методу скінченних елементів для неоднорідних кругових та призматичних тіл складної форми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Баженов, В. А.
Гуляр, О. І.
Пискунов, С. О.
Мицюк, С. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Отримано матрицю жорсткості неоднорідного скінченого елемента із змінними геометричними і фізичними параметрами і довільними граничними умовами і досліджено достовірність отримуваних результатів моделювання неоднорідного напруженодеформованого стану.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, призматичне тіло складної форми, напіваналітичний метод скінченних елементів ( НМСЕ ), деформування просторових тіл, метод скінченних елементів ( МСЕ ), матриця жорсткості
Бібліографічний опис
Розв’язувальні співвідношення напіваналітичного методу скінченних елементів для неоднорідних кругових та призматичних тіл складної форми / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, С. В. Мицюк // Опір матеріалів і теорія споруд: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 90. - С. 47 - 61. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання