Математичний аналіз : підручник: у 2 ч. – Ч. 1

Ескіз

Дата

2024

Автори

Безклубенко, Ірина Сергіївна
Баліна, Олена Іванівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто основи математичного аналізу відповідно до програми першого курсу. Містить основні теоретичні відомості, приклади розв’язання стандартних задач. Наведено завдання до контрольних робіт і запитання для самоконтролю. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями 123 «Комп’ютерна інженерія» та 125 «Кібербезпека» освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики, математичний аналіз, розв'язання задач

Бібліографічний опис

Безклубенко, І. С. Математичний аналіз : підручник для студ. галузі знань 12 спец. 123, 125 : у 2 ч. / І. С. Безклубенко, О. І. Баліна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Ч. 1. - Київ : КНУБА, 2024. - 224 с. : іл. - Бібліогр. : с. 224.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced