Розроблення програмного комплексу в середовищі Рython для геоінформаційного моделювання деяких показників генерального плану м. Києва

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано методику автоматизації процесу розрахунку відсотку озеленення в підзонах в процесі розроблення генерального плану міста Києва в програмному середовищі Python.
Опис
Ключові слова
кафедра геоінформатики і фотограмметрії, геоінформаційне моделювання, бази геопросторових даних, бібліотека OGR
Бібліографічний опис
Лазоренко-Гевель Н. Ю. Розроблення програмного комплексу в середовищі Рython для геоінформаційного моделювання деяких показників генерального плану м. Києва / Н. Ю. Лазоренко-Гевель, І. О. Галіус, О. С. Шинкар // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 60. - С. 201-206. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання