Вимоги й критерії формування міських агломераційних утворень. Досвід Польщі та практика України

Ескіз

Дата

2019

Автори

Дьомін, М. М.
Маршал, Т.
Габрель, М. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Використовуючи досвід Польщі, впорядковано категорійнопонятійний апарат, мету, завдання, вимоги й критерії формування міських агломераційних утворень. Встановлено функції міст і критерії їх віднесення до агломераційного центру; визначено ознаки агломераційного простору та критерії встановлення зовнішніх меж ареалів просторового впливу центрів агломерацій. Виокремлена специфіка агломераційних утворень, подано їх ієрархічну класифікацію та сформульовано завдання розвитку. Обґрунтовуючи моделі розвитку агломераційних просторів, окреслено адміністративно-правові інструменти формування та управління агломераціями, розкрито містобудівні аспекти формування й керованого розвитку агломерацій. Обґрунтовані напрями й завдання наукових досліджень проблем агломераційних просторів, які сприятимуть подальшому агломеруванню простору України.

Опис

Ключові слова

кафедра містобудування, агломераційний центр, агломераційні функції, агломераційне утворення, агломеризація, метрополія, метрополійний простір, метрополійні функції, критерії встановлення зовнішніх меж ареалів просторового впливу центрів агломерацій

Бібліографічний опис

Дьомін М. М. Вимоги й критерії формування міських агломераційних утворень. Досвід Польщі та практика України / М. М. Дьомін, Т. Маршал, М. М. Габрель // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. В. Товбич. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 55. - С. 205 - 226. - Бібліогр. : 26 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset