Методологія створення інформаційної технології автоматизації життєвого циклу будівельних об’єктів

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дисертація присвячена вирішенню важливої науково-практичної проблеми автоматизації життєвого циклу будівельних об'єктів. Запропоновані методологічні засади розробки уніфікованої розширюваної інформаційної технології автоматизації життєвого циклу будівельних об'єктів з використанням узагальненої моделі будівельного об'єкта, створено ядро моделі на основі базового набору графічних примітивів та атрибутів. Також в роботі пропонується класифікація програмних засобів, що використовуються на різних етапах життєвого циклу будівельного об'єкта та їх узагальнена модель. Для оптимізації бази даних, що містить інформацію про модель будівельного об'єкта, пропонується використати створений метод бінарного пакування даних.
Опис
Ключові слова
будівельний об'єкт, життєвий цикл, модель будівельного об'єкта, інформаційна технологія автоматизації, базовий набір графічних примітивів, методи оптимізації баз даних, ObjectRelationalMapping, модифіковане R-дерево, інваріантна база метаданих, архітектурно-будівельні САПР, CAx- системи, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Бородавка Є. В. Методологія створення інформаційної технології автоматизації життєвого циклу будівельних об’єктів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Бородавка Євгеній Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2017. - 40 с. - Бібліогр. : с. 38 - 41
Зібрання