Оптимізація усталеного режиму руху кранового візка з гнучким підвісом вантажу за кінетичними критеріями

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статі розглянуто спосіб усунення коливань вантажу при усталеному русі кранового візка. Визначені оптимальні режими руху кранового візка за яких вантаж не здійснює коливання протягом усталеного режиму руху. Оптимізація руху кранового візка проводиться за допомогою варіаційного числення. За регулюючий параметр вибрано зусилля, що діє на крановий візок зі сторони привідного механізму.
Опис
Ключові слова
крановий візок, коливання вантажу, оптимальний режим руху
Бібліографічний опис
Ловейкін В. Оптимізація усталеного режиму руху кранового візка з гнучким підвісом вантажу за кінетичними критеріями / В. Ловейкін, О. Шевчук // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. К. Сукач. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 80. - С. 14 - 17. Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання