Основні механізми забруднення підземних вод та методи його прогнозування

Ескіз

Дата

2018

Автори

Обертас, І. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Виконано аналіз основних механізмів забруднення підземних вод та запропоновано методику прогнозування міграції забруднень на основічисельноаналітичних моделей масопереносу. Підкреслено важливість вибору обґрунтованих значень вхідних параметрів при розв’язкахпрогнозних задач в залежності від просторової неоднорідності та розмірів досліджуваної області фільтрації. Приведено результати розв’язку методичної задачі розповсюдження забруднюючої речовини в однорідній водоносній товщі.

Опис

Ключові слова

кафедра водопостачання та водовідведення, забруднення, підземні води, дисперсія, дифузія, масоперенос, моделювання, прогноз, pollution, grounwaters, dispersion, diffusion, masstransfer, equation, forecasting

Бібліографічний опис

Обертас І. А. Основні механізми забруднення підземних вод та методи його прогнозування / І. А. Обертас // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 67. - С. 333-341. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset