Принципи локальності та універсальності в архітектурі міст Австро-Угорської Імперії у другій половині XIX-го та на початку XX-го століття

Ескіз

Дата

2013

Автори

Коломєйцев, А. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті обґрунтовано необхідність введення понять архітектурної локальності та універсальності як феноменів, що описують характер зв‗язку об‗єкту архітектури із його контекстом. Продемонстровано, що роль цих принципів в архітектурі може бути розкрита на основі аналізу архітектурних явищ в містах Австро-Угорської Імперії у другій половині ХІХго століття. Описано специфіку поширення принципів універсальності та сформовано типологію принципів локальності в архітектурі даного періоду.

Опис

Ключові слова

локальність, універсальність, архітектурна семіотика, архітектурний знак

Бібліографічний опис

Коломєйцев А. В. Принципи локальності та універсальності в архітектурі міст Австро-Угорської Імперії у другій половині XIX-го та на початку XX-го століття / А. В. Коломєйцев // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 32. - С. 181-191. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset