Призматичний скінченний елемент на основі моментної схеми скінченних елементів

Ескіз

Дата

2014

Автори

Гуляр, О. І.
Пискунов, С. О.
Шкриль, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На основі НМСЕ розроблено новий призматичний скінченний елемент з перемінною площею поперечного перерізу вздовж твірної, який за рахунок чисельного інтегрування повністю враховує змінність всіх величин в поперечному перерізі. Виявлено, що розроблений варіант СЕ дозволяє отримувати достовірні результати для призматичних тіл із змінною площею поперечного перерізу вздовж твірної

Опис

Ключові слова

просторова задача, напіваналітичний метод скінчених елементів, матриця жорсткості, чисельне інтегрування, пружне деформування, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Гуляр О. І. Призматичний скінченний елемент на основі моментної схеми скінченних елементів / О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, О. О. Шкриль // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2014. – Вип. 93. – С. 19 - 26. - Бібліогр. : 1 назва.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset