Вихідні співвідношення нелінійного динамічного формозмінення вісесиметричних та плоскодеформівних тіл

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі розглянуто вихідні співвідношення геометрично нелінійної задачі динаміки для дослідження процесів істотного пластичного деформування. Наведена постановка задачі при умові контактної взаємодії тіл. Представлені рівняння стану у відліковій початковій, відліковій змінній та актуальній системах координат.
Опис
Ключові слова
тіла обертання, геометрична нелінійність, фізична нелінійність, пластичні деформації, контактні напруження, динамічне навантаження, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Максим’юк Ю. В. Вихідні співвідношення нелінійного динамічного формозмінення вісесиметричних та плоскодеформівних тіл / Ю. В. Максим’юк, І. І. Солодей, Р. Л. Стригун // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2019. – Вип. 102. – С. 252 - 262. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання