Методика викладання у вищій школі

Ескіз недоступний
Дата
2022
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто теоретичні аспекти процесу викладання у вищій школі. Визначено методичні основи, особливості та рекомендації з підготовки та проведення лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять, самостійної підготовки та консультування в умовах закладу вищої освіти. Виокремлено специфіку ефективної реалізації діагностичних та виховних аспектів викладацької діяльності та принципів дотримання академічної доброчесності.
Опис
Ключові слова
методика викладання, дисципліни фахові, вища освiта, каф. професійної освіти
Бібліографічний опис
Руденко, М. В. Методика викладання у вищій школі : навч. посібник для аспірантів та здобувачів вищ. освіти / М. В. Руденко, Ю. С. Красильник, Г. Л. Корчова ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2022. - 293 с. - Бібліогр. в кінці тем.