Методика викладання у вищій школі

Ескіз

Дата

2022

Автори

Руденко, М. В.
Красильник, Ю. С.
Корчова, Г. Л

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто теоретичні аспекти процесу викладання у вищій школі. Визначено методичні основи, особливості та рекомендації з підготовки та проведення лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять, самостійної підготовки та консультування в умовах закладу вищої освіти. Виокремлено специфіку ефективної реалізації діагностичних та виховних аспектів викладацької діяльності та принципів дотримання академічної доброчесності.

Опис

Ключові слова

методика викладання, дисципліни фахові, вища освiта, каф. професійної освіти

Бібліографічний опис

Руденко, М. В. Методика викладання у вищій школі : навч. посібник для аспірантів та здобувачів вищ. освіти / М. В. Руденко, Ю. С. Красильник, Г. Л. Корчова ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2022. - 293 с. - Бібліогр. в кінці тем.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced