Исследование движущих сил в механизме изменения вылета стреловой системы крана

Ескіз

Дата

2014

Автори

Ловейкин, В.
Паламарчук, Д.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Представлені результати теоретичного дослідження рушійних сил в рейковому механізмі зміни вильоту врівноваженої шарнірно-зчленованої стрілової системи портального крана МАРК-40. Дослідження крутного моменту електродвигуна і зусиль в зубчастій рейці проведені за умови руху стрілової системи за оптимальними законами, які дозволяють здійснювати горизонтальне переміщення вантажу з мінімальними коливаннями. Визначення рушійних сил приводу проведено з використанням принципу можливих переміщень.

Опис

Ключові слова

кран, стрілова система, навантаження, коливання, рух, кран, стреловая система, нагрузка, колебания, движение, crane, jib system, load, fluctuations, movement, кафедра основ професійного навчання

Бібліографічний опис

Ловейкин В. Исследование движущих сил в механизме изменения вылета стреловой системы крана / В. Ловейкин, Д. Паламарчук // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 84. – С. 39 - 45. – Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced