Один варіант методу прямих в задачах динаміки товстих пластин

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі пропонується комбінований підхід до розв’язання динамічної задачі теорії пружності в постановці плоскої деформації для товстих пластин з будь-яким опиранням. Двовимірні по просторовим координатам вихідні рівняння редукуються до одновимірних за допомогою розробленого авторами варіанта методу прямих. Подальше чисельне розв’язання задач частот і форм власних коливань виконується з використанням метода дискретної ортогоналізації С.К.Годунова.
Опис
Ключові слова
кафедра опору матеріалів, кафедра вищої математики, теорія пружності, плоска деформація, товсті пластини, варіант методу прямих, метод дискретної ортогоналізації С. К. Годунова
Бібліографічний опис
Станкевич А. М. Один варіант методу прямих в задачах динаміки товстих пластин / А. М. Станкевич, В. К. Чибіряков, Л. Т. Шкельов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 38. - С. 399 - 407. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання