Один варіант методу прямих в задачах динаміки товстих пластин

Ескіз

Дата

2010

Автори

Станкевич, А. М.
Чибіряков, В. К.
Шкельов, Л. Т.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі пропонується комбінований підхід до розв’язання динамічної задачі теорії пружності в постановці плоскої деформації для товстих пластин з будь-яким опиранням. Двовимірні по просторовим координатам вихідні рівняння редукуються до одновимірних за допомогою розробленого авторами варіанта методу прямих. Подальше чисельне розв’язання задач частот і форм власних коливань виконується з використанням метода дискретної ортогоналізації С.К.Годунова.

Опис

Ключові слова

кафедра опору матеріалів, кафедра вищої математики, теорія пружності, плоска деформація, товсті пластини, варіант методу прямих, метод дискретної ортогоналізації С. К. Годунова

Бібліографічний опис

Станкевич А. М. Один варіант методу прямих в задачах динаміки товстих пластин / А. М. Станкевич, В. К. Чибіряков, Л. Т. Шкельов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 38. - С. 399 - 407. - Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset