Модель оцінки роботи нерегульованого перетину на вулично-дорожній мережі міста

Ескіз

Дата

2018

Автори

Осєтрін, Микола
Дворко, Олексій

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В ході виконання наукової роботи авто- рами було розраховано показники ОЕФНП по 45 нерегульованих перетинах міста Киє- ва. Вибірка перетинів була зроблена так, щоб урахувати всі типи нерегульованих пе- ретинів згідно розробленої типології для ВДМ міста Києва. На базі цих розрахунків зараз йде робота над загальною моделлю розрахунку перетинів на ВДМ м. Києва.

Опис

Ключові слова

кафедра міського будівництва, вулично-дорожня мережа,, нерегульований перетин,, рівень обслуговування, транспортний потік,, пропускна здатність,, ефективність роботи перетину,, затримка руху.

Бібліографічний опис

Осєтрін М. Модель оцінки роботи нерегульованого перетину на вулично-дорожній мережі міста / М. Осєтрін, О. Дворко // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія : міжнар. наук. -виробн. журнал / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол.ред. М. Сукач. – Київ, 2018. - №8. - С. 78-79. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset