Модель оцінки роботи нерегульованого перетину на вулично-дорожній мережі міста

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В ході виконання наукової роботи авто- рами було розраховано показники ОЕФНП по 45 нерегульованих перетинах міста Киє- ва. Вибірка перетинів була зроблена так, щоб урахувати всі типи нерегульованих пе- ретинів згідно розробленої типології для ВДМ міста Києва. На базі цих розрахунків зараз йде робота над загальною моделлю розрахунку перетинів на ВДМ м. Києва.
Опис
Ключові слова
кафедра міського будівництва, вулично-дорожня мережа,, нерегульований перетин,, рівень обслуговування, транспортний потік,, пропускна здатність,, ефективність роботи перетину,, затримка руху.
Бібліографічний опис
Осєтрін М. Модель оцінки роботи нерегульованого перетину на вулично-дорожній мережі міста / М. Осєтрін, О. Дворко // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія : міжнар. наук. -виробн. журнал / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол.ред. М. Сукач. – Київ, 2018. - №8. - С. 78-79. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання