Моделювання управління якістю природного газу з використанням функцій належності лінгвістичних змінних методом Парето

dc.contributor.authorПредун, Костянтин Миронович
dc.contributor.authorФранчук, Юрій Йосипович
dc.contributor.authorОбодянська, О. І.
dc.date.accessioned2022-02-16T14:04:37Z
dc.date.available2022-02-16T14:04:37Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractПриродний газ у відповідності з положеннями Енергетичної стратегії України на період до 2035 р. попри суттєвий розвиток «зеленої» енергетики залишається основним енергоносієм у державі. У зв’язку з долученням до єдиного Європейського простору регулювання торгівлі природним газом в країні всі розрахунки за спожите паливо слід виконувати в одиницях енергії. Таким чином, визначальними постають питання щодо якості природного газу. Однією з особливостей системи газопостачання є значна ступінь невизначеності зміни великої кількості збурюючих факторів впливу і постійно мінливих параметрів її функціонування. З поміж інших для оцінки якості вибрана математична модель, заснована на теорії нечіткої логіки. За результатами розгляду факторів, що характеризують фізико-хімічні властивості видобутого з родовища природного газу, якість його підготовки до транспортування та технічні умови експлуатації газорозподільної системи населеного пункту, отримано нечітку множину для визначення якості палива. Одним із методів аналізу в складних й багатозв’язкових системах є метод Парето, який полягає в класифікації проблем на нечисленні, але суттєво важливі, і численні, але несуттєві. Отримана стовпцева діаграма Парето наочно ілюструє кількість факторів впливу на якість природного газу. Найбільш впливовими фактороми на якість природного газу та на погіршення умов газоспоживання є теплота згоряння вища при стандартних умовах та вологовміст палива. В зв’язку з цим при організаційно-технологічному забезпеченні споживання природного газу на високому рівні вони підлягають розгляду в першу чергу.uk_UA
dc.identifier.citationПредун К. М. Моделювання управління якістю природного газу з використанням функцій належності лінгвістичних змінних методом Парето / К. М. Предун, Ю. Й. Франчук, О. І. Ободянська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2021. - Вип. 76. - С. 235 - 249. – Бібліогр. : 21 назва.uk_UA
dc.identifier.issn2076-815Х
dc.identifier.urihttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/9480
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherКНУБАuk_UA
dc.subjectкафедра теплогазопостачання та вентиляціїuk_UA
dc.subjectприродний газuk_UA
dc.subjectфізико-хімічні властивостіuk_UA
dc.subjectякістьuk_UA
dc.subjectматематична модельuk_UA
dc.subjectлінгвістична зміннаuk_UA
dc.subjectнечітка логікаuk_UA
dc.subjectфункція належностіuk_UA
dc.subjectфактор впливуuk_UA
dc.subjectдіаграма Паретоuk_UA
dc.subjectприродный газuk_UA
dc.subjectфизико-химические свойстваuk_UA
dc.subjectкачествоuk_UA
dc.subjectматематическая модельuk_UA
dc.subjectлингвистическая переменнаяuk_UA
dc.subjectнечеткая логикаuk_UA
dc.subjectфункция принадлежностиuk_UA
dc.subjectфактор влиянияuk_UA
dc.subjectдиаграмма Паретоuk_UA
dc.subjectnatural gasuk_UA
dc.subjectphysicochemical propertiesuk_UA
dc.subjectqualityuk_UA
dc.subjectmathematical modeluk_UA
dc.subjectlinguistic variableuk_UA
dc.subjectfuzzy logicuk_UA
dc.subjectmembership functionuk_UA
dc.subjectinfluence factoruk_UA
dc.subjectPareto diagramuk_UA
dc.subject.udc662.76:021.465uk_UA
dc.titleМоделювання управління якістю природного газу з використанням функцій належності лінгвістичних змінних методом Паретоuk_UA
dc.title.alternativeМоделирование управления качеством природного газа с использованием функций принадлежности лингвистической переменной методом Паретоuk_UA
dc.title.alternativeSimulation of natural quality management gas using adjustment functions linguistic variables by pareto methoduk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
202176-237-251.pdf
Розмір:
548.08 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
3.67 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Зібрання