Концептуальне архітектурне проєктування містобудівних і ландшафтно-рекреаційних об’єктів : методичні вказівки до виконання переддипломного курсового проєкту

Ескіз

Дата

2024

Автори

Шебек, Надія Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять опис складу переддипломного проєкту, рекомендації щодо його виконання, а також особливості його оцінювання. Призначено для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-науковою програмою «Містобудування».

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

кафедра містобудування, містобудування, архітектурне проєктування, ландшафтно-рекреаційні об’єкти

Бібліографічний опис

Концептуальне архітектурне проєктування містобудівних і ландшафтно-рекреаційних об’єктів : методичні вказівки до виконання переддипломного курсового проєкту : для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : Шебек Н. М. – Київ : КНУБА, 2024. – 17 с. - Бібліогр. : с. 12-16.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset