Специфіка формотворення фінського "національного романтизму" і "північного модерну" Петербургу

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Визначено передумови виникнення національного фінського стилю, проаналізовано специфіку архітектури об‘єктів ―національного романтизму‖ та ―північного модерну‖, сформульовано визначні елементи архітектури, які виражають специфічні риси цього напряму в європейському модерні – композицію, баштові верхи, еркери, вікна та входи, декор, печі.
Опис
Ключові слова
"національний романтизм" Фінляндіїї, "північний модерн" Петербургу, стильові ознаки, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Івашко Ю.В. Специфіка формотворення фінського "національного романтизму" і "північного модерну" Петербургу / Ю. В. Івашко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 35. - С. 73 - 79. - Бібліогр : 6 назв.
Зібрання