Спортивне та оздоровче харчування : методичні вказівки

Ескіз

Дата

2023

Автори

Озерова, Ольга Анатоліївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА, Талком

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Спортивне та оздоровче харчування». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

харчування спортивне, харчування оздоровче, кафедра фізичного виховання і спорту

Бібліографічний опис

Спортивне та оздоровче харчування: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : О. А. Озерова. - Київ : КНУБА, 2023. - 31 с. - Бібліогр. : с. 29 - 31.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced