Програмне забезпечення для тестування в автономному режимі рівня знань з будівельної механіки

Ескіз недоступний
Дата
2009
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Пропонується програмне забезпечення, призначене для тестування в автономному режимі знань та умінь студентів у галузі будівельної механіки стержневих систем
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, програмний комплекс CNTRBIL, тестування рівня знань, комп’ютерне тестування
Бібліографічний опис
Баженов В. А. Програмне забезпечення для тестування в автономному режимі рівня знань з будівельної механіки / В. А. Баженов, О. В. Шишов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 83. - С. 43 - 50. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання