Методичне удосконалення проектування, як стратегічно-тактичний засіб матеріалізації архітектури

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються проблеми та задачі, що стосуються творення архітектурних об’єктів, в тому числі багатоквартирного житла, вирішення яких потребує розробки стратегії архітектурного проектування в цілому та удосконалення тактичних дій, що до її практичної реалізації в сучасних умовах України. Надано аналіз низки сучасних методик організації та проектування, застосування яких можуть удосконалити архітектурні рішення та вивести українську архітектуру на рівень розвинутих країн світу.
Опис
Ключові слова
інвестиційно-архітектурні проекти, піраміда базових потреб, алгоритми архітектурного проектування, стратегія та тактика творення архітектури, методика AIDA, евристичні методи, універсальні моделі управління, гнучка єдина архітектурно-будівельна система, структуралістський підхід, пирамида базовых потребностей, алгоритмы архитектурного проектирования, методика AIDA, фундаментальный метод проектирования, гибкая архитектурно-строительная система, структуралистский подход, структуралистский подход, investment-architectural projects, pyramid of basic needs, methods AIDA, method of patterns, architectural objects as "open structures", parametric methods, кафедра містобудування
Бібліографічний опис
Книш В. І. Методичне удосконалення проектування, як стратегічно-тактичний засіб матеріалізації архітектури / В. І. Книш, Г. Д. Яблонська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 65. – С. 220-240. - Бібліогр. : 35 назв.
Зібрання