Методичне удосконалення проектування, як стратегічно-тактичний засіб матеріалізації архітектури

Ескіз

Дата

2017

Автори

Книш, В. І.
Яблонська, Г. Д.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядаються проблеми та задачі, що стосуються творення архітектурних об’єктів, в тому числі багатоквартирного житла, вирішення яких потребує розробки стратегії архітектурного проектування в цілому та удосконалення тактичних дій, що до її практичної реалізації в сучасних умовах України. Надано аналіз низки сучасних методик організації та проектування, застосування яких можуть удосконалити архітектурні рішення та вивести українську архітектуру на рівень розвинутих країн світу.

Опис

Ключові слова

інвестиційно-архітектурні проекти, піраміда базових потреб, алгоритми архітектурного проектування, стратегія та тактика творення архітектури, методика AIDA, евристичні методи, універсальні моделі управління, гнучка єдина архітектурно-будівельна система, структуралістський підхід, пирамида базовых потребностей, алгоритмы архитектурного проектирования, методика AIDA, фундаментальный метод проектирования, гибкая архитектурно-строительная система, структуралистский подход, структуралистский подход, investment-architectural projects, pyramid of basic needs, methods AIDA, method of patterns, architectural objects as "open structures", parametric methods, кафедра містобудування

Бібліографічний опис

Книш В. І. Методичне удосконалення проектування, як стратегічно-тактичний засіб матеріалізації архітектури / В. І. Книш, Г. Д. Яблонська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 65. – С. 220-240. - Бібліогр. : 35 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced