Перехідні процеси в циліндрах або дисках, що обертаються

Ескіз

Дата

2017

Автори

Гревцев, О. К.
Селіванова, Н. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

НУБА

Анотація

Розглянуто динамічну поведінку, яка не є усталеним процесом, механічної системи (циліндра або диска, що обертається навколо нерухомої осі) при імпульсних навантаженнях. Показано, що перехідні процеси спричиняють появу теплових ефектів, які виникають при дії зовнішніх навантажень на циліндр або диск, що обертається. Отримані розв’язки диференційного рівняння теплопровідності гіперболічного типу, яке не допускає нескінченної швидкості розповсюдження температурних збурень, на відміну від диференційного рівняння теплопровідності параболічного типу Фур’є. Розв’язані диференціальні рівняння обертання циліндра або диска навколо нерухомої осі. Показано, що рівняння руху і рівняння теплопровідності непрямо пов’язані.

Опис

Ключові слова

ізотропне пружне середовище, перехідний процесс, термодинамічно обернений процесс, доцентрова сила, момент обертання, кутова швидкість, час релаксації

Бібліографічний опис

Гревцев О. К. Перехідні процеси в циліндрах або дисках, що обертаються / О. К. Гревцев, Н. Ю. Селіванова // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2017. – Вип. 98. – С. 128-137. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced