«Спортивні споруди та тренажерне обладнання»: методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Киселевська, Світлана Михайлівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА, Талком
Анотація
Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Спортивні споруди та тренажерне обладнання». Надані теми лекційних і практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного та семестрового контролю, література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначені для студентів денної і заочної форми навчання спеціадьності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр.
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
кафедра фізичного виховання і спорту
Бібліографічний опис
Спортивні споруди та тренажерне обладнання : методичні вказівки : для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач С. М. Киселевська. - Київ : КНУБА : Талком, 2022. - 30 с. - Бібліогр. : с. 28 - 29.