Створення та форматування таблиць в MS EXCEL : методичні вказівки

Ескіз

Дата

2024

Автори

Тихонова, Ольга Олексіївна
Лященко, Тамара Олексіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто використання засобів Microsoft Excel для створення та форматування таблиць. Містять завдання для виконання індивідуальних робіт за варіантами, контрольні запитання для самостійної підготовки. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Опис

В авторській редакції

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій, MS EXCEL

Бібліографічний опис

Створення та форматування таблиць в MS EXCEL : методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі О. О. Тихонова, Т. О. Лященко, – Київ. : КНУБА, 2024. – 24 с. - Бібліогр. : с. 24.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset