Обчислення об'єму, що перекривається дискретно поданою поверхнею (ДПП), на плані з регулярною тріангуляційною сіткою

Ескіз

Дата

2018

Автори

Ботвіновська, С. І.
Мостовенко, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У публікації розглянуто можливість використання правильної тріангуляційної сітки в задачах для визначення об’ємів, що перекриваються ДПП. Показано перетворення плану з регулярною ортогональною сіткою під ДПП в регулярну тріангуляційну.

Опис

Ключові слова

кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, статико-геометричний метод, плани поверхонь, підоболонковий об’єм, тріангуляція, афінне перетворення

Бібліографічний опис

Ботвіновська С. І. Обчислення об'єму, що перекривається дискретно поданою поверхнею (ДПП), на плані з регулярною тріангуляційною сіткою / С. І. Ботвіновська, О. В. Мостовенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 50. - С. 20 - 25. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced