Обчислення об'єму, що перекривається дискретно поданою поверхнею (ДПП), на плані з регулярною тріангуляційною сіткою

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У публікації розглянуто можливість використання правильної тріангуляційної сітки в задачах для визначення об’ємів, що перекриваються ДПП. Показано перетворення плану з регулярною ортогональною сіткою під ДПП в регулярну тріангуляційну.
Опис
Ключові слова
кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, статико-геометричний метод, плани поверхонь, підоболонковий об’єм, тріангуляція, афінне перетворення
Бібліографічний опис
Ботвіновська С. І. Обчислення об'єму, що перекривається дискретно поданою поверхнею (ДПП), на плані з регулярною тріангуляційною сіткою / С. І. Ботвіновська, О. В. Мостовенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 50. - С. 20 - 25. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання