Дослідження руху стрілової системи крана під час пуску за законом оптимізації прискорень

Ескіз

Дата

2015

Автори

Паламарчук, Д.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Представлені результати теоретичного дослідження кінематичних та силових параметрів шарнірно-зчленованої стрілової системи портального крана. Дослідження проведено під час розгону, за умови руху стрілової системи за законом оптимізації прискорень. Отримано результати досліджуваних параметрів за різної тривалості розгону. Розроблено рекомендації щодо вибору тривалості розгону стрілової системи. Наведено графіки зміни досліджуваних параметрів в часі, що побудовані в системі MathCAD 15.

Опис

Ключові слова

кран, стрілова система, рух, координата, швидкість, кран, стреловая система, движение, координата, скорость, crane, jib system, movement, coordinate, speed, кафедра основ професійного навчання

Бібліографічний опис

Паламарчук Д. Дослідження руху стрілової системи крана під час пуску за законом оптимізації прискорень / Д. Паламарчук // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : Всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 85. – С. 21 - 27. – Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced