Архитектура санаторного комплекса в Паймио с точки зрения эргономических удобств для физически ослабленного человека

Ескіз

Дата

2009

Автори

Шолух, Н. В.
Ходырева, Я. И.
Мироненко, В. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У даній статті розглядається одна з праць фінського архітектора Алвара Аалто - туберкульозний санаторій у Пайміо. Даний об’єкт розглядається з ергономічних, антропометричних та архітектурно-технічних точок зору. Досліджуються архітектурно-художні та технічні прийоми і засоби, що використані майстром для створення комфортного реабілітаційного середовища. У статті акцентується увага на існуючих значних відмінностях у формуванні середовища даного закладу порівняно із вітчизняними прийомами проектування, що склалися у даній галузі. На основі санаторію у Пайміо дається ряд рекомендацій щодо оптимізації предметно-просторового середовища лікувально-оздоровчих закладів. Особлива увага приділяється формуванню комфортного візуального оточення, а також створенню спеціальних фізіко-гігієнічних режимів у зонах основного перебування пацієнтів. На основі виконання досліджень робиться висновок про важливість подальшого поглибленого вивчення досвіду Алвара Аалто, а також інших майстрів ХХ сторіччя у даній соціально важливій сфері. Ключові слова: санаторій у Пайміо, фізично ослаблені люди, антропометричні особливості, фізико-гігієнічні режими, предметно-просторове середовище, ергономічні зручності, спеціальні технічні прийоми і засоби, психологічно комфортне середовище, система опалення палатної зони.

Опис

Ключові слова

заклади лікувально-оздоровчі, санаторій у Пальміо, режими фізико-гігієнічні, система опалення палатної зони, зручності ергономічні, середовище психологічно комфортне

Бібліографічний опис

Шолух Н. В. Архитектура санаторного комплекса в Паймио с точки зрения эргономических удобств для физически ослабленного человека / Н. В. Шолух, Я. И. Ходырева, В. П. Мироненко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук. -техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 21. - С. 301-309. Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced