Забезпечення комфортних умов для реконструйованих панельних будівель при використанні систем вентиляції lossnay

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Кордюков, М. І.
Дешко, В. І.
Суходуб, І. О.
Северин, Є. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДНДІБК
Анотація
В статті розглянуті експериментальні дослідження параметрів мікроклімату квартири та енергетичні показники роботи індивідуальної системи вентиляції з рекуперацією тепла та вологи.
Опис
Ключові слова
кафедра теплогазопостачання та вентиляції, повітрообмін, утилізація теплоти, утилізація вологи, вентиляція
Бібліографічний опис
Забезпечення комфортних умов для реконструйованих панельних будівель при використанні систем вентиляції lossnay / М. І. Кордюков, В. І. Дешко, І. О. Суходуб, Є. О. Северин // Будівельні конструкції : зб. наук. праць / Держ. наук.-досл. ін.-тут буд. конструкцій ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДНДІБК, 2013. – Вип. 77. – С. 238 – 243. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання