Вип. 77

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Сучасна енергоефективна конструкція стінових огороджень житлових будинків
  (ДНДІБК, 2013) Шилюк, П. С.; Тимошенко, С. А.; Гоц, В. І.; Азутов, В. П.
  У сучасному будівництві широко застосовуються нові фасадні елементи, які виконують роль не тільки естетичного оформлення фасадів, а й покращують теплотехнічні характеристики стінового огородження. Це дозволяє надійно захистити зовнішню стіну від впливу вологого атмосферного повітря, а також від вологи, яка утворюється в конструкції стіни з боку внутрішнього шару при експлуатації будівлі.
 • Документ
  Методи оцінки енергетично-екологічних показників будинків індивідуальної забудови
  (ДНДІБК, 2013) Саницький, М. А.; Марущак, У. Д.; Секрет, Р.; Вуйцікевич, М.; Гоц, В. В.
  У статті представлено методи оцінки енергетично-екологічних показників індивідуального будинку. На основі енергетично-екологічного аналізу запропоновано методологію інтегрованого проектування енергоефективних будинків.
 • Документ
  Оптимізація геометричних параметрів форми, світлових прорізів і утеплювача енергоефективних будівель
  (ДНДІБК, 2013) Мартинов, В. Л.
  Для підвищення енергоефективності будинків, збереження екології розроблено комп'ютеризований спосіб оптимізації параметрів енергоефективних гранних будинків (параметрів форми, опору теплопередачі світлопрозорих і непрозорих огороджувальних конструкцій кожної грані, площі вікон на кожній грані будівлі) за критерієм мінімізації теплового балансу будівлі з навколишнім середовищем за опалювальний період.
 • Документ
  Послідовність проведення модернізації житлових будинків індустріальних серій – як шлях створення сучасного енергоефективного житла
  (ДНДІБК, 2013) Тимошенко, С. А.; Омельчук, В. П.; Омельчук, В. В.
  На прикладі Домобудівного комбінату №4, у статті розглянуті етапи проведення модернізації індустріальної серії житлових будинків з метою досягнення необхідного рівня їх енергоефективності.
 • Документ
  Стінові панелі та блоки з автоклавного газобетону для житлового будівництва
  (ДНДІБК, 2013) Старчук, В. Н.; Старчук, Т. В.; Старчук, Я. В.
  Розглянуто використання стінових панелей та блоків із автоклавного газобетону для влаштування зовнішніх стін в сучасному житловому будівництві.
 • Документ
  Пропозиції з розроблення комплексу нормативних документів з освітлення
  (ДНДІБК, 2013) Сергейчук, О. В.
  Природне та штучне освітлення повинно відповідати низці вимог: санітарно-гігієнічним, економічним, естетичним тощо. В Україні необхідно розробити відповідні нормативні документи. Вони мають бути взаємопов’язані і враховувати великий вплив освітлення на енергоефективність будівель. Стаття присвячена розгляду цього питання.
 • Документ
  Дисперсноармовані ніздрюваті бетони для великорозмірних конструкцій
  (ДНДІБК, 2013) Лаповська, С. Д.
  В роботі представлено результати досліджень з розробки складів автоклавних газобетонів для виробництва великорозмірних конструкцій з покращеними експлуатаційними властивостями за рахунок дисперсного армування бетону целюлозними волокнами, що працюють на розтяг при згині.
 • Документ
  Конвективний коефіцієнт тепловіддачі на зовнішній поверхні огороджувальної конструкції будівлі
  (ДНДІБК, 2013) Басок, Б. І.; Гончарук, С. М.; Давиденко, Б. В.; Новіцька, М. П.; Резакова, Т. А.
  Представлено результати чисельного моделювання теплообміну будівлі з навколишнім середовищем. Одержано залежність середнього по поверхні будівлі коефіцієнта тепловіддачі від швидкості потоку, що набігає.
 • Документ
  Моделювання тепловіддачі від двохпанельного радіатора
  (ДНДІБК, 2013) Басок, Б. І.; Давиденко, Б. В.; Гончарук, С. М.; Новіков, В. Г.
  За результатами чисельного моделювання теплопереносу від двохпанельного радіатора одержано залежності від його температури променевих та конвективних складових теплового потоку, що надходять у приміщення.
 • Документ
  Прилад для вимірювання інсоляції будівель та споруд
  (ДНДІБК, 2013) Басок, Б. І.; Декуша, Л. В.; Гончарук, С. М.; Чорна, Н. О.
  В статті нанаведено опис конструкції піранометра типу "СР-М1". Надані результати вимірювання інтенсивності сонячної радіації протягом жовтня за допомогою розробленого піранометра.
 • Документ
  Концептуальні основи створення експериментального будинку типу «нуль енергії»
  (ДНДІБК, 2013) Долінський, А. А.; Басок, Б. І.; Недбайло, О. М.; Бєляєва, Т. Г.; Хибина, М. А.; Ткаченко, М. В.; Новіцька, М. П.
  Представлено концептуальні основи створення експериментального будинку типу «нуль енергії».
 • Документ
  Особливості тепло забезпечення адміністративної будівлі на основі індивідуального теплового пункту
  (ДНДІБК, 2013) Басок, Б. І.; Лисенко, О. М.; Приємченко, В. П.; Андрейчук, С. В.
  В роботі представлені результати експериментальних досліджень експлуатації індивідуального теплового пункту. Проведено порівняльний аналіз енергоефективності споживання теплової енергії в умовах централізованого теплопостачання та теплопостачання на основі автоматизованого індивідуального теплового пункту.
 • Документ
  Забезпечення комфортних умов для реконструйованих панельних будівель при використанні систем вентиляції lossnay
  (ДНДІБК, 2013) Кордюков, М. І.; Дешко, В. І.; Суходуб, І. О.; Северин, Є. О.
  В статті розглянуті експериментальні дослідження параметрів мікроклімату квартири та енергетичні показники роботи індивідуальної системи вентиляції з рекуперацією тепла та вологи.
 • Документ
  Енергоефективні конструкції та матеріали з точки зору оцінки їх життєвого циклу
  (ДНДІБК, 2013) Гавриш, О. М.
  Стаття присвячена аналізу вимог до будівельних матеріалів та конструкцій з точки зору принципів сталого розвитку. Представлені результати дослідження енергоефективності виробництва гіпсокартонних плит на заводі «Кнауф Гіпс Київ», а саме – вміст первинної енергії як складова частина екологічної декларації на продукцію підприємства