Теоретические основы социально-планировочной организации зон жилой застройки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Топал, С. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття розглядає питання розробки графо-аналітичних методів формування житлових територій з урахуванням принципів мікрорайонування та сучасних поглядів на покращення житлового середовища.
Опис
Ключові слова
міжмагістральна територія, мікрорайон, радіус обслуговування, житлове середовище, питомі показники потреби в території
Бібліографічний опис
Топал С. С. Теоретические основы социально-планировочной организации зон жилой застройки / С. С. Топал // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 40. - С. 308-316. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання