Геоінформаційний аналіз структури мережі агроекологічного моніторингу грунтів

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Описуються методи перевірки статистичних гіпотез, методи ГІС- аналізу і моделювання для оцінки просторового розподілу контрольних ділянок в мережі спостереження за ґрунтами Київської області. Зроблено загальний висновок про нерівномірний розподіл таких ділянок на території області.
Опис
Ключові слова
кафедра геоінформатики і фотограмметрії, агроекологічним моніторингом ґрунтів, стан ґрунтового покриву, зміни ґрунтового покриву, збереження родючості грунту, відтворення родючості грунту
Бібліографічний опис
Лазоренко-Гевель Н. Ю. Геоінформаційний аналіз структури мережі агроекологічного моніторингу грунтів / Н. Ю. Лазоренко-Гевель // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 46. - С. 323 - 336. – Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання