Система формування інвестиційного портфелю на основі застосування теорії нечітких множин

Ескіз

Дата

2008

Автори

Мінаєва, Юлія Іванівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена дослідженням в сфері портфельної оптимізації, а також порівняльному аналізу структури ефективних портфелів, що отримані при використанні моделі Марковіца та нечітко-множинної моделі оптимізації фондового портфеля. Описано математичні моделі та алгоритми рішення, що відповідають вказаним підходам и приведені результати експериментальних досліджень в задачах портфельної оптимізації.

Опис

Ключові слова

кафедра основ інформатики, математичні моделі, задачі портфельної оптимізації, теороія нечітких множин, інвестиційний портфель, оптимізація портфеля цінних паперів, модель Марковіца, ризик портфельних інвестицій

Бібліографічний опис

Мінаєва Ю. І. Система формування інвестиційного портфелю на основі застосування теорії нечітких множин / Ю. І. Мінаєва // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 29. - С. 162 - 172. – Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset