Вип. 29

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/163

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 37
 • Документ
  Концептуальні засади розбудови економетричної моделі ринкового розвитку в житловому будівництві
  (КНУБА, 2008) Федосова, Олена Василівна; Левіт, Л. Г.
  Будівельний комплекс в Україні розвивається дуже повільно і це не дає можливості задовольнити попит населення на житлову площу. Розвиток галузі житлового будівництва потребує інвестиції, які мають різну ефективність в державній, колективній, приватній та кооперативній власності. Для підвищення ефективності вкладання інвестицій у будівельну галузь потрібно вести моніторинг по введенню в експлуатацію житлових будинків. Для цього пропонується концепція розробки комплексної системи відповідних залежностей по введенню в експлуатацію житлових будинків за рахунок можливостей різних форм власності. В цих залежностях використані головні фактори: обсяг інвестицій, обсяг підрядних робіт, кількість будівельних підприємств та черга на житло.
 • Документ
  Етно- та урбогенез у контексті енергетичних теорій фізики
  (КНУБА, 2008) Устінова, Ірина Ігорівна
  Визначено схожість загальних тенденцій розвитку етнічних, екологічних та містобудівних систем й можливість порівняння певних етапів їхнього розвитку із зростанням енергії у фізиці макро та мікро світу.
 • Документ
  Моделювання процесу сталого регіонального розвитку
  (КНУБА, 2008) Турчанінова, Людмила Іванівна; Мартиненко-Демянчук, С. В.
  Пропонується соціо-еколого-економічна модель процесів сталого регіонального розвитку як технологічний ланцюжок, елементи якого відображають одну із стадій руху ресурсів регіону: ресурси – продукція –соціальний добробут.
 • Документ
  Актуальні аспекти визначення планувальних обмежень забудови та іншого використання забудови територій на сучасному етіпі
  (КНУБА, 2008) Тузова, Людмила Іванівна
  У статі узагальнені актуальні проблеми визначення обмежень щодо забудови та іншого використання територій, які встановлено на підставі діючого законодавства. Визначено складний характер їх встановлення на окремих земельних ділянках, який, у ряді випадків, унеможливлює реалізацію обмежень щодо забудови та іншого використання. Відзначено окремі недоліки діючого порядку державної реєстрації обмежень використання земельних ділянок у державному земельному кадастрі. Запропоновано напрями удосконалення формування системи обмежень щодо забудови та іншого використання територій.
 • Документ
  Технологичность конструкций монолитных плит перекрытий гражданских зданий
  (КНУБА, 2008) Тонкачеев, Геннадий Николаевич; Таран, В. В.
  Матеріал статті ґрунтується на теоретичному аналізі та досвіді зведення монолітних плит перекриттів цивільних будівель. Особлива увага приділяється проблемі вибору конструкцій монолітних плит перекриттів з використанням форм для утворення порожнин та з оптимізацією технологічних та організаційних рішень по зведенню перекриттів для різних умов будівництва. Визначені особливості використання форм для порожнин, розкриті переваги та недоліки існуючих технологічних систем влаштування порожнин, позначена перспектива розвитку науки в цьому напрямку.
 • Документ
  Методологічні основи позиціонування будівельно-інжинірингових фірм як провідних виконавців будівельних проектів та проектування їх операційних систем
  (КНУБА, 2008) Тугай, Олексій Анатолійович
  Викладено передумови та теоретико-методологічні основи позиціонування будівельно-інжинірингових фірм на будівельному ринку, які забезпечують отримання високих стандартів якості ще на етапі інвестиційного задуму. Завдяки синтетичній конструкції, запропонований показник формування експертної оцінки структури ОСУ будівельно-інжинірингової фірми забезпечує одночасну оцінку як надійності організаційно-технологічних рішень так і подальшу структуру будівельно- інжинірингової фірми.
 • Документ
  Теоретические аспекты формирования экополисов
  (КНУБА, 2008) Прималенный, А. А.; Солодов, В. В.; Клюшниченко, Евгений Елисеевич
  Излагаются эколого-экономические и природоохранные аспекты городской среды, мнение известных ученых к пониманию сущности экополиса, теория экологического равновесия, пути превращения городов в экополисы с устойчивым развитием.
 • Документ
  Деякі організаційно-управлінські заходи щодо забезпечення реалізації програми "Доступне житло"
  (КНУБА, 2008) Товбич, Валерій Васильович
  Пропонується узагальнюючий погляд на проблему реалізації програми будівництва доступного житла в Україні. Акценти зроблено на організаційно- управлінській складовій реалізації такої програми.
 • Документ
  Оцінка нерухомості
  (КНУБА, 2008) Сердюченко, Наталія Борисівна
  В статті розглядається визначення оцінки нерухомості як особливої сфери професійної діяльності на ринку нерухомого майна та її класифікація.
 • Документ
  Аналіз сучасної ситуації щодо озеленення сельбищної території та поверховості житлових будинків
  (КНУБА, 2008) Росковшенко, Анатолій Юрійович
  Виявлення закономірностей між вимогами цивільної та пожежної безпеки, виконанням норми озеленення та поверховістю житлових будинків.