Вип. 29

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 37
 • Документ
  Концептуальні засади розбудови економетричної моделі ринкового розвитку в житловому будівництві
  (КНУБА, 2008) Федосова, Олена Василівна; Левіт, Л. Г.
  Будівельний комплекс в Україні розвивається дуже повільно і це не дає можливості задовольнити попит населення на житлову площу. Розвиток галузі житлового будівництва потребує інвестиції, які мають різну ефективність в державній, колективній, приватній та кооперативній власності. Для підвищення ефективності вкладання інвестицій у будівельну галузь потрібно вести моніторинг по введенню в експлуатацію житлових будинків. Для цього пропонується концепція розробки комплексної системи відповідних залежностей по введенню в експлуатацію житлових будинків за рахунок можливостей різних форм власності. В цих залежностях використані головні фактори: обсяг інвестицій, обсяг підрядних робіт, кількість будівельних підприємств та черга на житло.
 • Документ
  Етно- та урбогенез у контексті енергетичних теорій фізики
  (КНУБА, 2008) Устінова, Ірина Ігорівна
  Визначено схожість загальних тенденцій розвитку етнічних, екологічних та містобудівних систем й можливість порівняння певних етапів їхнього розвитку із зростанням енергії у фізиці макро та мікро світу.
 • Документ
  Моделювання процесу сталого регіонального розвитку
  (КНУБА, 2008) Турчанінова, Людмила Іванівна; Мартиненко-Демянчук, С. В.
  Пропонується соціо-еколого-економічна модель процесів сталого регіонального розвитку як технологічний ланцюжок, елементи якого відображають одну із стадій руху ресурсів регіону: ресурси – продукція –соціальний добробут.
 • Документ
  Актуальні аспекти визначення планувальних обмежень забудови та іншого використання забудови територій на сучасному етіпі
  (КНУБА, 2008) Тузова, Людмила Іванівна
  У статі узагальнені актуальні проблеми визначення обмежень щодо забудови та іншого використання територій, які встановлено на підставі діючого законодавства. Визначено складний характер їх встановлення на окремих земельних ділянках, який, у ряді випадків, унеможливлює реалізацію обмежень щодо забудови та іншого використання. Відзначено окремі недоліки діючого порядку державної реєстрації обмежень використання земельних ділянок у державному земельному кадастрі. Запропоновано напрями удосконалення формування системи обмежень щодо забудови та іншого використання територій.
 • Документ
  Технологичность конструкций монолитных плит перекрытий гражданских зданий
  (КНУБА, 2008) Тонкачеев, Геннадий Николаевич; Таран, В. В.
  Матеріал статті ґрунтується на теоретичному аналізі та досвіді зведення монолітних плит перекриттів цивільних будівель. Особлива увага приділяється проблемі вибору конструкцій монолітних плит перекриттів з використанням форм для утворення порожнин та з оптимізацією технологічних та організаційних рішень по зведенню перекриттів для різних умов будівництва. Визначені особливості використання форм для порожнин, розкриті переваги та недоліки існуючих технологічних систем влаштування порожнин, позначена перспектива розвитку науки в цьому напрямку.
 • Документ
  Методологічні основи позиціонування будівельно-інжинірингових фірм як провідних виконавців будівельних проектів та проектування їх операційних систем
  (КНУБА, 2008) Тугай, Олексій Анатолійович
  Викладено передумови та теоретико-методологічні основи позиціонування будівельно-інжинірингових фірм на будівельному ринку, які забезпечують отримання високих стандартів якості ще на етапі інвестиційного задуму. Завдяки синтетичній конструкції, запропонований показник формування експертної оцінки структури ОСУ будівельно-інжинірингової фірми забезпечує одночасну оцінку як надійності організаційно-технологічних рішень так і подальшу структуру будівельно- інжинірингової фірми.
 • Документ
  Теоретические аспекты формирования экополисов
  (КНУБА, 2008) Прималенный, А. А.; Солодов, В. В.; Клюшниченко, Евгений Елисеевич
  Излагаются эколого-экономические и природоохранные аспекты городской среды, мнение известных ученых к пониманию сущности экополиса, теория экологического равновесия, пути превращения городов в экополисы с устойчивым развитием.
 • Документ
  Деякі організаційно-управлінські заходи щодо забезпечення реалізації програми "Доступне житло"
  (КНУБА, 2008) Товбич, Валерій Васильович
  Пропонується узагальнюючий погляд на проблему реалізації програми будівництва доступного житла в Україні. Акценти зроблено на організаційно- управлінській складовій реалізації такої програми.
 • Документ
  Оцінка нерухомості
  (КНУБА, 2008) Сердюченко, Наталія Борисівна
  В статті розглядається визначення оцінки нерухомості як особливої сфери професійної діяльності на ринку нерухомого майна та її класифікація.
 • Документ
  Аналіз сучасної ситуації щодо озеленення сельбищної території та поверховості житлових будинків
  (КНУБА, 2008) Росковшенко, Анатолій Юрійович
  Виявлення закономірностей між вимогами цивільної та пожежної безпеки, виконанням норми озеленення та поверховістю житлових будинків.
 • Документ
  Архитектурный этикет античности
  (КНУБА, 2008) Пучков, Андрей Александрович
  Предлагается введение в архитектуроведческий лексикон понятия «архитектурный этикет». Необходимость и возможность пользования этим понятием в контексте изучения архитектурной практики древних Греции и Рима обосновывается на ряде примеров, позволяющих убедиться в его теоретической работоспособности.
 • Документ
  Типи і параметри технічних засобів для очищення дорожнього покриття прибудинкових територій
  (КНУБА, 2008) Приймаченко, Олексій Віталійович
  Розглянуто параметри техніки по прибиранню дорожнього покриття із врахуванням особливостей технологій прибирального процесу, функціональних особливостей та планувальних рішень дорожнього покриття.
 • Документ
  Методи вдосконалення технології очищення дорожнього покриття
  (КНУБА, 2008) Приймаченко, Олексій Віталійович
  Викладені вище заходи дозволяють істотним чином підвищити ефективність технологічного процесу очищення дорожнього покриття, зменшити потребу в прибиральній техніці і затратах ручної праці, покращити санітарно – гігієнічний, естетичний і транспортно – експлуатаційний стан дорожнього покриття міських територій.
 • Документ
  Класифікація міських станцій технічного обслуговування легкових автомобілів індивідуального користування
  (КНУБА, 2008) Петруня, Ольга Миколаївна
  В статті представлена розширена класифікація станцій технічного обслуговування легкових автомобілів індивідуального користування, характерна для міст України. Для отримання вихідних даних для даної класифікації були використані літературні матеріали робіт багатьох вчених та інженерів, які займались вивченням даного питання в минулому. Проведений ряд натурних досліджень: визначення відстаней від СТО до ВДМ, аналіз розміщення СТО відносно шляхів руху транспорту, їх просторові та архітектурні особливості. Основою класифікації є 5 основних критеріїв поділу підприємства технічного обслуговування. Розроблена класифікація може бути використана для оптимізації формування системи об'єктів технічного обслуговування міст України.
 • Документ
  Особливості формування права сервітуту в українському законодавстві
  (КНУБА, 2008) Петраковська, Ольга Сергіївна; Литвиненко, Ірина Валентинівна
  В статті проведено аналіз системи законодавства України стосовно встановлення права сервітуту. Основний наголос зроблено на земельних сервітутах. Виявлені основні недоліки чинного законодавства та розбіжності в нормативно-правових актах стосовно процедури виникнення, встановлення, реєстрації, справляння плати за користування сервітутом тощо.
 • Документ
  Якість житлового середовища: зв'язок з моральним зношенням та вартістю житлового фонду
  (КНУБА, 2008) Лісниченко, Сергій Васильович
  В статті викладено обґрунтування взаємозв’язку між якістю житлового середовища, моральним зношенням та вартістю житлового фонду. Сформульовані основні поняття якості умов мешкання людини у житловому середовищі в галузі містобудування.
 • Документ
  Стале землекористування - індикатор сталого розвитку населених пунктів
  (КНУБА, 2008) Петраковська, Ольга Сергіївна
  В статті проведений аналіз індикаторів опублікованих в звіті комітету ООН за якими рекомендується визначити сталий розвиток населених пунктів та зроблено акцент на показнику сталого землекористування.
 • Документ
  Функциональное зонирование острова Змеиный и его акватории. Теоретические проблемы и практические задачи
  (КНУБА, 2008) Николаенко, Дмитрий Васильевич; Самойлова, Т. С.; Молдованов, И. М.
  Рассмотрены теоретические проблемы функционального зонирования острова Змеиный. В его зонировании есть специфика, связанная с небольшими размера- ми территории и противоречивым сочетанием функциональных зон.
 • Документ
  Промышленное разведение мидий как специализация острова Змеиный. Оценка инвестиционного проекта
  (КНУБА, 2008) Николаенко, Дмитрий Васильевич; Самойлова, Т. С.; Молдованов, И. М.
  Вопрос относительно культивирования моллюсков в акватории острова Змеиный отчасти связан с демилитаризации острова. Данный проект – крайне неудачный. К конверсии острова Змеиный нужно подходить с профессиональных экспертных позиций
 • Документ
  Корректность информации и принятие решений относительно освоения острова Змеиный
  (КНУБА, 2008) Николаенко, Дмитрий Васильевич; Самойлова, Т. С.; Молдованов, И. М.
  Про остров Змеиный много пишут, но информация часто носит некачественный характер. Приводятся примеры искажения информации, связанной сразличными аспектами освоения острова Змеиный и жизни на нем.