Застосування сучасних комп’ютерних технологій розрахунку і проектування для обгрунтування безпеки об’єктів атомної енергії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Автори
Баженов, В. А.
Слободян, Я. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто вирішення проблеми адекватного комп’ютерного моделювання та розрахункового обгрунтування безпеки експлуатації особливо складних технічних об'єктів АЕС України в умовах екстремальних навантажень, що базується на достовірній інформації про напружено-деформований стан цих об'єктів із застосування сучасних комп’ютерних технологій, створених на основі універсальних програмних комплексів.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, комп’ютерене моделювання, об’єкти АЕС, екстремальні навантаження, лінійно-пружна модель
Бібліографічний опис
Баженов В. А. Застосування сучасних комп’ютерних технологій розрахунку і проектування для обгрунтування безпеки об’єктів атомної енергії / В. А. Баженов, Я. О. Слободян // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 74. – С. 35 –43. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання