Управління стратегічними програмами розвитку турбулентного оточення

Ескіз

Дата

2015

Автори

Берулава, Дмитро Заурійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота присвячена моделям, методам і методикам створення і реалізації стратегічних програм розвитку міст (СПРМ). Проведено аналіз існуючих методологій управління програмами, підходів до регіонального управління. Побудована когнітивна модель СПРМ у форматі вхід-вихід із зворотним зв’язком. Запропоновано алгоритм застосування симбіозу сценарного, проектного, процесного(СПП) підходів. Надано визначення СІ 111-діям. Виділені основні проблеми СПРМ на стадіях планування та реалізаціїпрограми. Запропоновані проактивні заходи уникнення проблем СПРМ. Сформульовано систему класифікації СПРМ. Запропонована методика ітераційної інтеграції підсистем проектів СПРМ. Сформульовано когерентний підхід до інтеграції - надано визначення когерентності підсистеми управління програмою, носія когерентності, когерентної інтеграції. Формалізовано модель СПРМ як множину взаємопов’язаних елементів. Побудована модель гри двох гравців - команди програми і міської адміністрації. Пропонується методика знаходження сідлової точки гри. Запропоновано композитно-розподілену оргструктуру управління СПРМ. Розглянуті підходи до вдосконалення системи управління якістю СПРМ, виділені параметри контролю якості об’єктів СПРМ.Пропонуються проактивні індикатори якості - проактивний рефлектор якості, проактивний тригер зміни якості, проактивний комплексний показник майбутньої якості. Надано визначення рівня проактивних заходів, в залежності від якого запропоновано ланцюжки узгодження заходів. Розроблені моделі функціоналу управлінських ролей в СПРМ. Розроблено гештальт-проактивний підхід і відповідну методику взаємодії з турбулентним оточенням СПРМ Києва. Розглянуті основні суб’єкти управління СПРМ, відмічено, що характер їх взаємодії - несиловий. Застосовано апарат теорії несилової взаємодії до відповідних взаємовідносин. Розроблена концепція Програми розвитку автозаправного сектору у місті Києві (ПРАСК) яка буде інтегрована у СПРМ Києва. Для ПРАСК запропонована оргструктура управління, ідентифіковані ризики, згенерованіпротиризикові заходи, розроблена календарно-сітьова модель реалізації.

Опис

Ключові слова

управління програмою, турбулентне оточення, стратегічна програма розвитку міста, композитно-розподілена організаційна структура, когерентна інтеграція

Бібліографічний опис

Берулава Д. З. Управління стратегічними програмами розвитку турбулентного оточення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Берулава Дмитро Заурійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2015. - 23 с. - Бібліогр. : с. 18 - 19.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset