Актуальні аспекти визначення планувальних обмежень забудови та іншого використання забудови територій на сучасному етіпі

Ескіз недоступний
Дата
2008
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статі узагальнені актуальні проблеми визначення обмежень щодо забудови та іншого використання територій, які встановлено на підставі діючого законодавства. Визначено складний характер їх встановлення на окремих земельних ділянках, який, у ряді випадків, унеможливлює реалізацію обмежень щодо забудови та іншого використання. Відзначено окремі недоліки діючого порядку державної реєстрації обмежень використання земельних ділянок у державному земельному кадастрі. Запропоновано напрями удосконалення формування системи обмежень щодо забудови та іншого використання територій.
Опис
Ключові слова
кафедра землевпорядкування і кадастру, зонування міських територій, використання земель, державні будівельні норми, планування міст, забудова міст
Бібліографічний опис
Тузова Л. І. Актуальні аспекти визначення планувальних обмежень забудови та іншого використання забудови територій на сучасному етапі / Л. І. Тузова // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 29. - С. 406 - 413. – Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання